Revista Escolar Digital

El projecte Revista Escolar Digital (RED) és una xarxa de diaris escolars dirigits i editats per estudiants de secundària amb el suport de periodistes professionals.